Keçirilmə müddəti:

28 oktyabr 2017 - 17 dekabr 2017